Skupinové cvičenia

Na lekciách sa na základe klientovej spätnej väzby usilujeme nájsť pohybový stereotyp, ktorý umožní zlepšiť jeho zdravotný stav. V procese dbáme na zapájanie rozhodujúcich svalových skupín vykonávajúcich pohyb v daných kĺbových spojeniach. Tento efekt dosahujeme vedením klienta k uvedomeniu si svalových skupín zanedbávaných životným stereotypom. Následné zlepšenie neuromuskulárnej koordinácie často vedie k zníženiu ako fyzického, tak aj psychického napätia. Naučené pohybové vzorce umožnia klientovi kompenzovať  každodenné jednostranné zaťažovanie pohybového aparátu, čo môže prispieť k zvýšeniu kvality života.

 

Nasledujúce vybrané pohyby považujem za kľúčové pred ďalším učením sa komplexnejších pohybových vzorcov.

 

Napriek tomu, že kolenný kĺb má zložitú stavbu, jeho funkcia je veľmi jednoduchá. Umožňuje vystrieť a pokrčiť predkolenie. Preto z môjho pohľadu veľká časť bolestí alebo opotrebovaní v kolennom kĺbe môže byť spôsobená takzvaným vyosením. Jedná sa či už o padnutú klenbu chodidla alebo vnútornú rotáciu v bedrovom kĺbe.

 
 

Následne sa učíme hýbať hrudnou časťou chrbtice pri stabilizácii lumbálnej časti. Je potrebné si uvedomiť, že chrbtica ako aj celý pohybový aparát je prepojený systém. Znamená to, že pri pohybe jedným telesným segmentom sa začnú hýbať aj niektoré ostatné. Tento fenomén je spôsobený kompenzovaním svalovej nedostatočnosti z hľadiska riadenia pohybu pri prihliadnutí na životný stereotyp. Preklápanie panvy je vhodné na uvedomenie si dôležitosti brušných svalov pri stabilizácii lumbálnej časti chrbta. Táto stabilizácia nám následne umožňuje výhodnejšie rozloženie zaťaženia napríklad vzpriamovačov chrbtice, ktoré je rozložené po ich dĺžke. Pri nevyužití tejto stabilizácie sa často prenáša najväčšia záťaž do Th-L prechodu alebo spojenia L4-L5, z čoho môžu vznikať bolesti chrbta.

 

Poloha lopatky úzko súvisí s hrudnou chrbticou resp. hrudnou kyfózou. To znamená, že pri protrakcii ramena sa hrudná kyfóza zväčšuje a pri addukcii lopatiek bude výsledkom vzpriamenejšie držanie tela. Svalové skupiny vykonávajúce addukciu, vonkajšiu rotáciu a extenziu humeru v ramene sú teda rozhodujúce pri stabilizácii jednotlivých častí ramenného kĺbu v súvislosti so žiaducou krivkou hrudnej chrbtice.

 

V skratke povedané, väčšina z vás má dostatočnú svalovú výbavu potrebnú k náprave držania tela alebo pohybových vzorcov.

Avšak nevyhnutným zostáva sa túto svalovú výbavu naučiť ovládať.

Kontakty

R a F consulting, s.r.o.
Veľkomoravská 2867/21,
911 05 Trenčín

0910/ 309 777
ambulanciaraf@gmail.com
rehabilitaciaraf@gmail.com

Newsletter

© 2019 - 2022 Physio Clinic, All rights reserved, Developed by MrCode.net, Powered by EPOS

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x